ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140249
รหัส Smis 8 หลัก :
  92010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  140249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านย่านตาขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyantakaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านย่านตาขาว
ตำบล :
  ย่านตาขาว
อำเภอ :
  ย่านตาขาว
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92140
โทรศัพท์ :
  0-7528-1234
โทรสาร :
  0-7528-1695
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 เมษายน 2454
อีเมล์ :
  banyantakaw@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านตาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 07:11:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านย่านตาขาว


นายณัฐ ลายทองสุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน