ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140301
รหัส Smis 8 หลัก :
  92010141
รหัส Obec 6 หลัก :
  140301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuailuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยลึก
ตำบล :
  ช่อง
อำเภอ :
  นาโยง
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ม.ค.2492
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 12:45:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยลึก


นายวรัญญู ฉิมเพชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน