ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะเสะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140327
รหัส Smis 8 หลัก :
  92010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  140327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะเสะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantase
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตะเสะ
ตำบล :
  ตะเสะ
อำเภอ :
  หาดสำราญ
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92120
โทรศัพท์ :
  0-7520-7708
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤศจิกายน 2490
อีเมล์ :
  bantase@trang1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเสะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 12:53:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะเสะ


นางเสาวภา สมาพงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเสะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน