ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140330
รหัส Smis 8 หลัก :
  92012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  140330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วิเชียรมาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wichienmatu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านทุ่งหวัง
ตำบล :
  โคกหล่อ
อำเภอ :
  เมืองตรัง
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92000
โทรศัพท์ :
  075572058-60
โทรสาร :
  075572061
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2459
อีเมล์ :
  lookmaekaew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับเที่ยง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโคกหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 02:39:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวิเชียรมาตุ


นางยุภา พรเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน