ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1092140354
รหัส Smis 8 หลัก :
  92012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  140354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวัสดิ์รัตนาภิมุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawat Rattanaphimuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  นาโยงเหนือ
อำเภอ :
  นาโยง
จังหวัด :
  ตรัง
รหัสไปรษณีย์ :
  92170
โทรศัพท์ :
  0-7529-9033
โทรสาร :
  0-7529-9034
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/03/2521
อีเมล์ :
  sawat@srm.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:50:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข


นายติระ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน