ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340049
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  340049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเขาชัยสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubankhoachaison
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเขาชัยสน
ตำบล :
  เขาชัยสน
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-691116
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1สิงหาคม 2463
อีเมล์ :
  ankc93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพเขาชัยสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชัยสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน


นายอุเทน สามัคคี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน