ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340050
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  340050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวเขาชัยสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuokhaochaison
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหัวเขา
ตำบล :
  เขาชัยสน
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-650057
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2497
อีเมล์ :
  Suphannee2553@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพเขาชัยสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชัยสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:59:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน


นางสิรินาถ จงหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน