ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340053
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  340053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadkaonko
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านควนโก
ตำบล :
  หานโพธิ์
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-829909
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  watkhuankoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนขนุนหานโพธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หานโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)


นางรัชนู เพียรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน