ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมจองถนน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340054
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  340054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมจองถนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlamjongtanon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแหลมจองถนน
ตำบล :
  จองถนน
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-675538
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20102482
อีเมล์ :
  watlamjongtanon2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  156
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จองถนน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มกราคม 2563 เวลา 15:08:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมจองถนน


นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมจองถนน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน