ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340057
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  340057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlamdin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแหลมดิน
ตำบล :
  หานโพธิ์
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93000
โทรศัพท์ :
  074-618555
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/4/2492
อีเมล์ :
  brdn93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนขนุนหานโพธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หานโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:00:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)


นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน