ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนโคกยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340060
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  340060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนโคกยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhaunkokya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านควนโคกยา
ตำบล :
  เขาชัยสน
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-614234
โทรสาร :
  074614234
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2482
อีเมล์ :
  khokya5493@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  156
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชัยสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:14:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนโคกยา


นายสมใจ ชนะสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโคกยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน