ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะทองสม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340063
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  340063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะทองสม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankostongsom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเกาะทองสม
ตำบล :
  โคกม่วง
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-842846
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  bkts93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพเขาชัยสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:09:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะทองสม


นายศุภเกียรติ หมื่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทองสม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน