ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340067
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  340067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairatwittaya 23
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไสรักษ์
ตำบล :
  หานโพธิ์
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-608064
โทรสาร :
  074608064
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2501
อีเมล์ :
  thairat_23@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนขนุนหานโพธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หานโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:44:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)


นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน