ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340071
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  340071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าลาด
ตำบล :
  ควนขนุน
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-691225
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  PP1474@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  157
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนขนุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 19:51:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าลาด


นางสุคนธ์ สุระกำแหง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน