ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340076
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  340076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเทพราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantapparat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม
ตำบล :
  เขาชัยสน
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-650058
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2515
อีเมล์ :
  bantapparat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพเขาชัยสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชัยสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเทพราช


นายสุคิด นาแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน