ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340077
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  340077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTANANGPROM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหัวหรั่ง
ตำบล :
  เขาชัยสน
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-641528
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  btnp93@hotmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มิตรภาพเขาชัยสน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาชัยสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:17:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)


นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน