ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340125
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  340125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลปากพะยูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanpakpayoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากพะยูน
ตำบล :
  ปากพะยูน
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-699143
โทรสาร :
  074-699143
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/1/2457
อีเมล์ :
  anubanpakpayoon@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  159
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากพะยูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:32:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน


นายถาวร หนูสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2