ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดฝาละมี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340129
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  340129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดฝาละมี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Falami School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านฝาละมี
ตำบล :
  ฝาละมี
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-699062
โทรสาร :
  074699062
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/4565
อีเมล์ :
  wfrm93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พันธปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝาละมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:40:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดฝาละมี


นายพงศ์พันธ์ ทองเจือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฝาละมี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน