ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340131
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010181
รหัส Obec 6 หลัก :
  340131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banharnthao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหารเทา
ตำบล :
  หารเทา
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-676061
โทรสาร :
  074-676061
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  bhtw93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รังสีตรีมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หารเทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)


นายสะอาด สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน