ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340134
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  340134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhoksai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกทราย
ตำบล :
  ดอนทราย
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-676536
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1ธันวาคม /2465
อีเมล์ :
  bksi93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รังสีตรีมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:35:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกทราย


นายสุชาติ ตาดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน