ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรพอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340137
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010165
รหัส Obec 6 หลัก :
  340137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไทรพอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsaiporn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านไทรพอน
ตำบล :
  ดอนประดู่
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2495
อีเมล์ :
  wilawan935@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รังสีตรีมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:42:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไทรพอน


นางวิลาวรรณ์ การนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรพอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน