ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมดินสอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340140
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010153
รหัส Obec 6 หลัก :
  340140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมดินสอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATLAEMDINSAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเกาะยวน
ตำบล :
  เกาะนางคำ
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-618802
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  wld93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  161
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะนางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:23:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ


นายโชคดี มุสิกะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมดินสอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน