ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเนียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340141
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  340141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเนียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthannen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท่าเนียน
ตำบล :
  เกาะนางคำ
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  0878999218
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กรกฎาคม 2549
อีเมล์ :
  thannean_school2@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  161
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะนางคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:23:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเนียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเนียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน