ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340144
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  340144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนพระสาครินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhuanprasakarin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านควรพระ
ตำบล :
  ปากพะยูน
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-697566
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2491
อีเมล์ :
  bankuanpra@gmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พันธปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝาละมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:33:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์


นางอิศรา ตาดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน