ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางขวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340146
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010176
รหัส Obec 6 หลัก :
  340146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางขวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวัดบางขวน
ตำบล :
  ฝาละมี
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-829937
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กรกฎาคม 2489
อีเมล์ :
  ilukouy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พันธปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. ฝาละมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:14:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางขวน


นายสมบูรณ์ กลีบโกมุท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน