ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางมวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340147
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  340147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางมวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangbanmung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบางมวง
ตำบล :
  ฝาละมี
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-601756
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  Bbm.m3school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พันธปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝาละมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 08:35:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางมวง


นายอุดม สุระกำแหง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน