ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรจนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340150
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  340150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโรจนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watrotjanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเพ็งอาด
ตำบล :
  ฝาละมี
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  0862915925
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พ.ย. 2499
อีเมล์ :
  rungtip_a@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พันธปัญญา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝาละมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:21:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโรจนาราม


นายไอศูรย์ ทองสั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรจนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน