ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340152
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  340152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะเสือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kohsua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเกาะเสือ
ตำบล :
  เกาะหมาก
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-650029
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
อีเมล์ :
  kohsua@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  161
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:23:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะเสือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเสือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน