ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340153
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010159
รหัส Obec 6 หลัก :
  340153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากบางนาคราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakbangnakarad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปากบางนาคราช
ตำบล :
  เกาะหมาก
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-829934
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พ.ค. 2500
อีเมล์ :
  pakbangnakarat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองเกาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10:17:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช


นางสาวกรวิกา หนุนอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบางนาคราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน