ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340154
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  340154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะโคบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOHKOB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเกาะโคบ
ตำบล :
  เกาะหมาก
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-650096
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ธันวาคม 2497
อีเมล์ :
  pen2513@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองเกาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 12:22:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ


นายอำพล ไชยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะโคบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน