ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340155
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  340155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantawa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าวา
ตำบล :
  เกาะหมาก
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-829933
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  161
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:24:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าวา


นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน