ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340162
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  340162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samukeeanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนอก
ตำบล :
  กงหรา
อำเภอ :
  กงหรา
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93180
โทรศัพท์ :
  074-671198
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2524
อีเมล์ :
  sumukkee2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กงหรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:19:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์


นางสาวศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน