ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าวัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340163
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  340163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหน้าวัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองหวะหลัง
ตำบล :
  คลองทรายขาว
อำเภอ :
  กงหรา
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93180
โทรศัพท์ :
  086-2989413
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  arnas95867@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  155
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:41:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหน้าวัง


นายพนัสพงษ์ ผลอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน