ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแก่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340165
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  340165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าแก่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakae school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านป่าแก่
ตำบล :
  คลองเฉลิม
อำเภอ :
  กงหรา
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2470
อีเมล์ :
  bpkr93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไพรวัลย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเฉลิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:16:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าแก่


นายธาดา เจริญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแก่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน