ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนประกอบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340168
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  340168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนประกอบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuanprakob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านศาลาเเม็ง
ตำบล :
  คลองเฉลิม
อำเภอ :
  กงหรา
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93180
โทรศัพท์ :
  074-650005
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   4 ก.ย. 2504
อีเมล์ :
  bqpk93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไพรวัลย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองเฉลิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:02:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนประกอบ


นางณัฏยา ลือกิจนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประกอบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน