ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังปริง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340170
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  340170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังปริง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwungpring
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังปริง
ตำบล :
  ชะรัด
อำเภอ :
  กงหรา
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93000
โทรศัพท์ :
  074-650007
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/07/2501
อีเมล์ :
  bwp93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไพรวัลย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะรัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:37:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังปริง


นายบรรจง เครือทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน