ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังกิ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340173
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  340173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพังกิ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpangking
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพังกิ่ง
ตำบล :
  สมหวัง
อำเภอ :
  กงหรา
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93180
โทรศัพท์ :
  074-614679
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กุมภาพันธ์ 2470
อีเมล์ :
  watpungking@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีรัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมหวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:55:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพังกิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังกิ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน