ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340175
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  340175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattamot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตะโหมด
ตำบล :
  ตะโหมด
อำเภอ :
  ตะโหมด
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93160
โทรศัพท์ :
  074-673832
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มีนาคม 2464
อีเมล์ :
  wattamotschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะโหมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะโหมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:09:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)


นายสุเมธ จุลพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน