ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340176
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  340176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺฺBanhuachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหัวช้าง
ตำบล :
  ตะโหมด
อำเภอ :
  ตะโหมด
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93160
โทรศัพท์ :
  089-8847386
โทรสาร :
  089-8847386
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2505
อีเมล์ :
  bhcg93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  158
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:18:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวช้าง


นายสมใจ เศษขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน