ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340177
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  340177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโหล๊ะจันกระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlojankra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโหล๊ะจันกระ
ตำบล :
  ตะโหมด
อำเภอ :
  ตะโหมด
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93160
โทรศัพท์ :
  074-841840
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2480
อีเมล์ :
  watlojankra @ hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะโหมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:14:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ


นายพงศา แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน