ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุนายขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340180
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  340180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรุนายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprunaikhaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยตอ
ตำบล :
  คลองใหญ่
อำเภอ :
  ตะโหมด
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93160
โทรศัพท์ :
  074-601633
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2511
อีเมล์ :
  banprunaikhaw@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  158
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:33:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรุนายขาว


นายอัครพล คำคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุนายขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน