ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนอินนอโม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340184
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  340184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนอินนอโม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhuaninnomo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านควนอินนอโม
ตำบล :
  ตะโหมด
อำเภอ :
  ตะโหมด
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  bqi93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะโหมด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนอินนอโม


นายอดิศักดิ์ หวัดแท่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอินนอโม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน