ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340200
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010207
รหัส Obec 6 หลัก :
  340200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpabontum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านป่าบอนต่ำ
ตำบล :
  ป่าบอน
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  074-625215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2464
อีเมล์ :
  watpabontum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาป่าบอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)


นางอาภากร หนูนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน