ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340201
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010210
รหัส Obec 6 หลัก :
  340201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNUMTOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านน้ำตก
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  074-841757
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  bannumtok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาป่าบอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08:52:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำตก


นางสาวจาริยา เตชะวรรณโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน