ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340202
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010211
รหัส Obec 6 หลัก :
  340202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดควนเคี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHUNKIAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านควนเคี่ยม
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  074829945
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  wqk93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาป่าบอน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 07:32:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดควนเคี่ยม


นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเคี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน