ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าดินแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340204
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010209
รหัส Obec 6 หลัก :
  340204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTADINDANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าดินแดงออก
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 พฤศจิกายน 2545
อีเมล์ :
  wattadindang.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  163
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:49:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าดินแดง


นางสาวจิดาภา สมพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าดินแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน