ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340206
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010202
รหัส Obec 6 หลัก :
  340206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งคลองควาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthoongklongkwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งคลองควาย
ตำบล :
  ทุ่งนารี
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2507
อีเมล์ :
  banthoong@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งธงทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนารี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:05:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย


นางนิรมล อินจุ้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน