ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340208
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010203
รหัส Obec 6 หลัก :
  340208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโหล๊ะหาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlohan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโหล๊ะหาร
ตำบล :
  ทุ่งนารี
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22052522
อีเมล์ :
  banlohanschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทุ่งธงทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนารี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:53:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร


นายปรีชา พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน