ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมิตรมวลชน 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340209
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010214
รหัส Obec 6 หลัก :
  340209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มิตรมวลชน 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MIDMUANCHON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเขาจันทร์
ตำบล :
  หนองธง
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  074-614664
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2515
อีเมล์ :
  mmc 193@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  162
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองธง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:39:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมิตรมวลชน 1ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรมวลชน 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน