ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรุพ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340216
รหัส Smis 8 หลัก :
  93010200
รหัส Obec 6 หลัก :
  340216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพรุพ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprupor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านพรุพ้อ
ตำบล :
  โคกทราย
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93180
โทรศัพท์ :
  074-614660
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2471
อีเมล์ :
  wpp93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพรุพ้อ


นางนัฐชกมล ฤทธิรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุพ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน